дистрибуция

Замразени храни – знаем ли как да ги избираме?

В категорията замразени продукти на пазара се предлага широка гама от изделия, които се консумират във всяко едно домакинство. Риба, зеленчуци, млечни продукти  и много други са наистина сред най-търсените и купуваните в търговската мрежа. Характерна особеност при подбора на такива продукти е факта, че клиентите залагат на доказани марки, при които действително има явен положителен мотив. Независимо, че са в замразено състояние това по никакъв начин не означава, че продуктите са годни за консумация и отговарят на стандартите за безопасност. Има не малко правила за съхранение и транспортиране, които дистрибуторите трябва да спазват с оглед на предоставянето на стоки в търговската мрежа, които напълно да удовлетворяват крайния потребител.замразени храни

За вас търговци представяме дистрибуция на замразени продукти от Загора Груп БГ. Компанията е сред водещите, които разполагат с огромен потенциал и ресурс за разпространение на замразени продукти. както всеки потребител знае за да бъде в състояние, годно за консумация хранителните продукти, подлежащи на замразяване наистина изискват да специални условия. Така например при транспортиране задължително се спазва температура, която да не позволява храните да бъдат с повишена температура, което от своя страна води до тяхното разваляне. Така, че никак не е без значение кой дистрибутор ще доставя замразените продукти до търговския ви обект. В крайна сметка за Загора Груп е важно не само удовлетвореност като цена от търговците, с които си партнира, а също така  гарантирано качество, от което крайните клиенти да останат доволни.

На трапезата си българина консумира всякакви храни, включително и замразени. Техния избор е съобразен с редица критерии и поради това от Загора Груп предлагат богата селекция от изделия с доказан произход и висок стандарт за качество. Несъмнено при избора на зеленчуци, млечни, месни и други замразени храни клиентите се водят от техния търговски вид. Така, че ето ви още един мотив да изберете Загора Груп БГ като свой партньор за дистрибуция на замразени продукти.