мебелно производство

Тенденции за развитието на мебелната промишленост у нас

На  над двадесет хиляди души мебелния бранш у нас осигурява работа. Оказва се, че независимо от това, че у нас се предлагат доста вносни мебели има и производство, което освен на нашия пазар прави и добър износ за страни като САЩ, Германия, Австрия, Франция и други.  На работна среща между държавни институции и собственици на мебелни фирми у нас се отчетоха благоприятните условия, при които бранша действително даде заявка за едно високо развитие и приоритети, които стоят по отношение на износа на произведени в страната мебели. А действително и българските клиенти са свидетели на процеса, който е свързан с подобряване на качеството и конкурентоспособността на произвежданите у нас мебели, тъй като фирмите от сектора осъзнаха, че за да продължат да съществуват определено трябва да положат нужните усилия за това. Повече за работната среща между министерството на икономиката и мебелните производители в България можете да прочетете тук https://bit.ly/2OviWDW. А с амбициите на нашенските мебелисти наистина производство на мебелиможем да се гордеем, тъй като реалното им партньорство със световно известни мебелни търговци по цял свят се превръща в едно невероятно предизвикателство, което оставя и своя отзвук в българската икономика.

С повишаването на интереса към продажбата на български мебели зад граница се дава шанс на компаниите да разширят своето производствено звено и по този начин да създадат нови работни места. По отношение на предимствата, които получава българския клиент то са безспорни онези, които са свързани с изгодните цени в търговската мрежа както и значително подобряване на качеството, което е съобразено със световните стандарти. Производителите у нас разрешават своите проблеми и взаимно си помагат като се обединяват в Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Това звено работи изключително ефективно с държавата както и с международни организации, които подпомагат увеличаването на износа на български мебели. А тенденциите за следващите години наистина са повече от обещаващи за мебелното производство.