счетоводител

От значение ли е професионалния опит на счетоводната къща, която ще наемете?

В случай, че се нуждаете от компетентно финансово и правно консултиран на вашата компания имайте предвид, че идеалното решение е екипа на K & G Finance. Всеки бизнес има нужда от партньор, който да направлява, предоставя коректна информация и насърчава правилния подход за ръководене на бизнес. Именно предвид това е необходимо да се възползвате от услуги и дейности, които са в състояние да ви гарантират успех. Без значение каква е спецификата на вашата дейност и дали имате назначени служители то потребността от счетоводител е повече от логична. Обикновено при дребен и среден бизнес се налага да бъдат използвани външни услуги, но все повече големи компании също избира да разчитат на такива що се отнася до адекватност, сигурност и коректно водене на финансовата отчетност на фирмата.

Основни видове услуги, от които можете да се възползвате

Не е за подценяване момента, който се отнася до това да изберете коректния партньор. Има много счетоводни къщи, които предлагат разнообразни услуги, които са приложими за конкретни дейности, стопански занимания, производствени или търговски дружества. Съветваме ви да се доверите на опитни експерти, които могат да ви консултират професионално както в направление по отношение на счетоводството на вашата фирма така и що се отнася до правна консултация, свързана с някои по-специфични моменти, отнасящи се до бизнеса ви.

От K & G Finance предоставят на вниманието на клиентите си следните видове услуги:

 • Правна консултация. Всяка фирма има нужда от насоки за това как да процедира при сключване на договорни отношения с партньори. За да са защитени правата ви е необходимо да бъдат приложени адекватни клаузи, които да ви защитят юридически;
 • Счетоводни услуги. Те са в основата на това да имате яснота по всяка време за финансите на фирмата си. Отчетността е много важен показател за това за можете да реагирате адекватно на непредвидени разходи и други инцидентни задължения;
 • ТРЗ и личен състав. Също важно перо от работата на една фирма. Отдела се грижи за сключването на трудови договори с работници и служители, изготвяне на ведомости за заплати, издаване на удостоверения за доход и други служебни бележки;
 • Подаване на годишни данъчни декларации, които са задължителни както за физически така и юридически лица;
 • Подготовка на пакет документи и справки за регистрация по ЗДДС, която може да бъде както задължителна така и доброволна;
 • Съдействие за регистрация на нова фирма независимо дали е ЕТ, ЕООД, ООД, АД или друго;
 • Регистриране на търговска марка;
 • Счетоводство на свободни професии;
 • Попълване и подаване на декларации за придобит имот.

Спецификата на всяка бизнес дейност е в основата на това да се вземат под внимание всички основни особености и аспекти, които са решаващи за финансовата отчетност.

Защо имате нужда от фирма с опит?

финансиДоста трудности можете да срещнете, ако не попаднете на правилния счетоводител. С оглед на създаването на по-добри и ефективни условия за работа е очевидно, че документите ви следва да бъдат под контрол. Не само, че е важно да се подава коректна информация за оборотите на фирмата на НАП, но и заради яснотата, която имате върху работата си е необходимо да се вземат предвид редица фактори и обстоятелства, които са важни за по – нататъшния просперитет на фирмата ви.

Професионалистите не правят компромиси с качеството на услугата и именно поради това си струва да подходите с особено внимание що се отнася до избора на счетоводна къща. Съветваме ви да се ръководите от:

 • Начина на работа;
 • Рейтинг;
 • Години опит;
 • Състав на екипа от счетоводители и правни консултанти;
 • Местоположение на офиса ;
 • Брой клиенти, с които работи и други.

На практика всеки един отговор може да бъде показателен за това дали фирмата е коректна и до колко можете да разчитате за професионално обслужване. Не е препоръчително да се ръководите от тарифите, тъй като по принцип те зависят от естеството на прилаганите услуги.

Цени

Външните счетоводни услуги по принцип ще ви костват много по-малко отколкото да назначавате на трудов договор служител. Приоритетно е да споделим, че когато се касае за изготвянето на оферта то цената се определя от:

 • Вид на търговското дружество;
 • Колко са лицата, които са назначени;
 • Месечен оборот;
 • Регистрирана ли е фирмата по ДДС;
 • Има ли някакви обстоятелства, които изискват по-специално отношение към финансовата отчетност като например ревизии и други;
 • Търгува ли фирмата с криптовалути и има ли операции с такива;
 • Налага ли се регистрирането на търговска марка;
 • Дистанционно ли се изготвят и подават документите или е налага представителство както и други.

Всеки един ангажимент както можете да се уверите се заплаща. Но каквито и да са цените то те ще бъдат в пъти по-достъпни от това да се заплащат месени осигуровки и работна заплата на счетоводител, назначен на трудов или граждански договор. С K & G Finance получавате професионално отношение, коректност и качество на услугите на разумни цени.