курсове за шофьори

Какви курсове за шофьорска книжка можете да вземете след преминато обучение?

В съвременното и развиващо се общество наличието на шофьорска книжка е не просто възможност, а задължително условие за да бъдете конкурентни и разбира се, мобилни. Предложенията за шофьорски курсове от автошколи и инструктори са наистина много и е въпрос на желание и финансова възможност да се възползвате от някои от формите на обучение. Категориите курсове за шофьорска книжка биват няколко типа – А,В,С, Д, Е и техните модификации с прикачени ремаркета. Законодателя е предвидил спазването на определени предписания и правила, на които кандидат курсистите трябва да отговарят при записването в някоя от формите на обучение. това, което е задължително за всеки един курс е изискването за минимално образование. Основното образование у нас не е от най-високите степени, но въпреки това е вид гаранция, че кандидатите са достатъчно грамотни за да могат да се запознаят в детайли със Закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане. Курсовете, които дават възможност за придобиване на свидетелство за правоуправление се състоят основно от два модула. Първият е теория и спецификата тук е в усвояването на правилата за безопасно шофиране. Всеки един от курсистите задължително преминава хорариума от теоретични часове. Тук са включени времеви диапазони, в които инструктора запознава своите курсисти с устройството на превозното средство, за каквато шофьорска книжка се обучава лицето. Ако сте записали курс категория А, то задължително ще се запознаете с устройството на мотоциклета и възможностите за неговото управление. Също така за курсистите, които преминават форма на обучение от категория В задължителни са часовете, които са пряко свързани с автомобилната система, детайли, части  и други значими елементи.шофьорска книжка

Теоретичния модул е съществено перо, което трябва да бъде максимално добре усвоено от всеки един от курсистите. За да получат шофьорска книжка обучаващите се не само задължително присъстват на всички часове, но и полагат вътрешен и външен изпит, които да покажат какво е нивото на знания и дали са овладели в максимална степен изискуемия материал. Обикновено теоретичния изпит е в тестова форма и с определен брой въпроси, които касаят категорията шофьорски курс. Закона допуска и минимални грешки, които са допустими за да могат курсистите да преминат по нататъшното си обучение, което е свързано с практическото прилагане на Закона за движение по пътищата. Не е сложен модула теория, но е задължителен и наистина курсистите, които са записали курсове за шофьорска книжка трябва да се отнесат отговорно към материала и неговото максимално усвояване. Достатъчно отговорна е и държавата в лицето на изпитващите органи, като целта е да се допуснат на пътя единствено добре подготвени водачи. Това е една превенция, която регулирайки курсовете за шофьори, страната ни се опитва да намали непрекъсната война по пътищата. Естествено, че личната отговорност на водачите да спазват правилата за движение по пътищата е основната причина за това да се предотвратяват тежките инциденти и това е ролята на автошколите и инструкторите – да предложат наистина качествена и добра подготовка на бъдещите собственици на шофьорски книжки.

Вторият също немаловажен модул е практиката. Той се провежда след като курсистите са преминали теорията и успешно са положили изпит, който показва, че са максимално добре запознати с безопасността за движението по пътищата. Сега всъщност те на практика трябва да покажат наученото и да го съобразяват съгласно възникналата ситуация. Независимо от това какви курсове за шофьорска книжка сте записали то практическите часове са задължителни за присъствие. Не се разрешава упълномощено от вас лице да ви замести нито в теоретичния нито в практическия модул. Шофьорските курсове са персонални обучения и се отнасят единствено за лицата, които са реални участници в самия процес. И така, да се върнем на практическия модел и спецификата при неговото провеждане. При категориите А, А1 и А2 практиката се провежда задължително първо на полигон. Мотоциклетите са двуколесни превозни средства, които си имат техники и определени специални маневри, които се отличават от тези на автомобилите. Например една от задължителните фигури, на които биват обучавани курсистите е да „бутат“ мотоциклета без той да е със запален двигател. Това е показателно, когато се касае за това да бъде овладяно превозното средство при накланяне на завои, както и други внезапни ситуации, които не бива да завършват с инциденти. Задължителни са още няколко фигури, които водачите трябва да удвоят максимално на полигон. Характерно е това, че маневрите трябва да бъдат овладени напълно преди курсиста да бъде допуснат да шофира в интензивния трафик на града.

При практиката, която се провежда за шофьорска книжка за леки и тежкотоварни автомобили освен полигон и градски условия, курсистите преминават и обучение в извънградско шофиране. Полигона се свързва със запознаване на бъдещите шофьори с всички маневри, които те ще трябва да прилагат и след приключването на курса. Това са завои, шофиране напред, назад, запалване на превозното средство, спиране, потегляне на баир и други. Много от инструкторите поставят конуси или други препятствия, между които водачите трябва да маневрират като по този начин те успяват да изградят реакции, които да им помогнат да свикнат с габаритите на превозното средство и начините да се съобразяват с тях. Изкуството да овладееш превозното средство и ти да се превърнеш в негов господар изисква доста техники, бързи реакции и изграждането на умения. Затова модула практика е много важен при курсовете за шофьорска книжка. Те дават на обучаващите се възможност наистина да вникнат в самото обучение и да могат да използват своите личностни качества да приложат наученото на пътното платно.шофьори

След като се премине полигоновото обучение и инструктора прецени, че сте готови да покажете уменията си в трафика на града се пристъпва и към часове, които преминават в интензивни условия.  Много са определящи за курсистите часовете градско кормуване. Те са в основата на това да свикнете да се съобразявате на само с вашето движение, но и с това на останалите участници в пътната обстановка. Да спазвате ограниченията за скорост, показанията на светофарите, реакцията ви на кръгово движение, спазване на пътната маркировка и знаци са детайлите, които всеки курсист трябва да овладее преди да получи така желаната шофьорска книжка. Както при модул теория и тук при практиката курсистите подлежат на изпит пред комисия, която следи дали са усвоени изискуемите елементи за правоуправление на моторното превозно средство. Имайте предвид, че е важно да подходите не просто отговорно, но и съобразно Закона за движение по пътищата, за да можете да шофирате безопасно и спокойно.