Дизел за отопление и отоплително масло – разлики и предимства

Дизел, нафта и газьол за отопление са синоними. Ако се чудите дали имате нужда от тях или от масло за отопляване на дома си, първо разберете разликата в употребата им. И двата вида гориво имат своите специфики. Те обаче са много сходни и затова някои хора ги бъркат. Това е основната причина за  различните митове, свързани с маслото и газьолът за отопление.

И все пак, има някои разлики между тях. Нека ги разгледаме по-подробно с помощна на специалистите в търговията на дизел за отопление от Горрел:

Начин на рафиниране

Преди да се рафинира, суровият нефт има въглеродни и водородни атоми в определени съотношения. Те образуват голямо разнообразие от съединения, на база размера и дължината на въглеводородните вериги. Когато се усъвършенства, процесът разделя веригите, спрямо различните им точки на кипене.

Съединенията с по-ниски точки на кипене се изтласкват и се утаяват в горната част. Междувременно, съединенията с по-високи температури на кипене потъват на по-ниските нива. По време на този процес по-леките горива като пропан и бензин се дестилират преди по-тежките като масло, дизел за отопление и смазочни масла.

Какво е нафта за отопление?

Като продукт на процеса на дестилация, дизелът за отопление е в средната точка, когато става въпрос за тегло. Той идва с появата на маслото, но е по-тежък от бензина. В сравнение с бензина, дизелът е по-труден за рафиниране.

Дизелът не се изпарява толкова бързо и няма летливата природа, присъща на  бензина. Основните му функции са да захранва различни превозни средства като камиони, влакове, автобуси и лодки. Това е в допълнение към използването му като гориво за отопляване.

Какво е масло за отопление?

Отоплителното масло е термин, отнасящ се до широк спектър от формули за гориво. Това означава, че може да стане по-тежко от дизелът за отопление, и със сходно тегло с това на моторното масло. В резултат, осигурява повече топлина, без да се изгарят големи количества от него.

Масло за отопляване срещу нафта за отопление

Отоплителните масла имат по-тежък състав, в сравнение с газьолът за отопление. Но имат почти еднакви топлинно отдаващи свойства.  Според вида на маслото, то може да е или с по-високи или с по-ниски отоплителни свойства, в сравнение с дизелът за отопление.

Факти, които трябва да имате предвид през зимата

През зимните месеци, стандартната нафта за отопление често се смесва с керосин, за да противодейства на желирането, както и на проблемите с утаяването. В някои наистина студени райони такова смесване може да се случи и със стандартните отоплителни масла за домашна употреба.

 

Предимства на маслото и газьолът за отопление

И двата вида горива за отопление дават няколко предимства на Вашия дом. Основното е  тяхната ефективност. Освен това, са безопасни и не са експлозивни. Запалват се само чрез използване на усъвършенствана система, която включва котел или маслена горелка. С дизелът за отопление и маслото е много по-топло.

Те са и икономични. Разходите, които ще имате за използването на нафта за отопление или отоплителни масла, са много по-ниски, в сравнение с тези за природен газ и електричество.

Ефективността им е гарантирана. Когато използвате съвременна система, работеща с газьол за отопление, Вие може да сте сигурни, че тя работи с най-малко 85% ефективност.

Маслата и дизелът за отопление изгарят по-чисто. Този вид системи за отопление произвеждат по-чист въздух, в сравнение с другите типове.  Доказано е също, че не са токсични, нямат доказани съединения, причиняващи рак, и са биоразградими.