прикачен инвентар

Плугове MASS – защо да ги изберете?

Плуговете са устройства, които играят съществена роля при първоначалната обработка на почвата. Още преди векове, когато плужното тяло е било само едно, а теглещата сила е била впрегнато животно хората са използвали на пръв поглед примитивен метод за да подобрят състоянието на земния слой, в който да засадят семената за посевите. С годините и иновациите в земеделския сектор започват да навлизат много по-ефективни и подобрени помощни инвентари, които повишават производителността […]