прикачен инвентар

Плугове MASS – защо да ги изберете?

Плуговете са устройства, които играят съществена роля при първоначалната обработка на почвата. Още преди векове, когато плужното тяло е било само едно, а теглещата сила е била впрегнато животно хората са използвали на пръв поглед примитивен метод за да подобрят състоянието на земния слой, в който да засадят семената за посевите. С годините и иновациите в земеделския сектор започват да навлизат много по-ефективни и подобрени помощни инвентари, които повишават производителността и имат  широко приложение що се касае до качествена обработка на почвата.плугове

През последните години стопаните получиха правото не само да работят на високи обороти, но същевременно с това да избират от множество марки плугове, предлагани на българския пазар. Така  с конкуренцията в производството на прикачен инвентар наистина се постигат удивителни  и бързи резултати дори при площи, които с години са оставени да пустеят. С огромен интерес фермерите следят иновациите, които се предлагат от българския производител на плугове MASS. Фирмата доказва през годините, че наистина държи на качественото земеделие и благоприятното въздействие на машините и съоръженията върху почвата. Затова е от особена важност на какви плугове ще заложат производителите на зеленчуци, плодове и зърнени култури за да могат да изпитат максимална удовлетвореност от своя труд.

А от MASS имат какво да предложат на фермерите, които имат интерес и желание да се развиват. С помощта на модерните плугове обработките са много по-ефективни по отношение на отстраняването на плевелната растителност, подобряването и разрохкването на земята, както и размесването на растителните остатъци, които пък от своя страна са в основата на повишаването на качествата и хранителните стойности на почвата. С помощта на употребата на плуговете MASS стопаните намират лесен и бърз начин за аериране на почвата и задържането на влагата. А както знаете това са основни фактори, които играят определяща роля за развитието на бъдещите култури. Ако търсите разумно и сравнително изгодно решение то вашия избор е плуг от MASS.