групажен транспорт

Предимствата на групажния транспорт

Когато развивате международен бизнес е логично за осъществяването на вашите търговски отношения да търсите адекватна транспортна услуга. Затова и спедиторските центрове са изключително популярни, тъй като те спомагат за намирането на адекватно и евтино решение, независимо от естеството и параметрите на товара. Едрия бизнес наема цели товарни единици и по този начин си разрешава проблема с транспортирането. Намира се най-изгодната оферта за съответната дестинация и от тук нататък се следи за спазване на сроковете за извършване на доставка на съответния товар. Но не винаги заявката от клиента е за цяла товарна единица. Тогава се изисква наличието на групажен транспорт, с който ще може да се извърши транспортирането на пратката. Когато имате доверен партньор като Униспед то винаги можете да сте сигурни в това, че пратката ви ще достигне на добра цена и в срок до посочената дестинация.логистика

А реално групажния превоз представлява запълване на максималната товароносимост на едно превозно средство от няколко товарни пункта. Така например ако имате заявка от ваш клиент за 4 палета със зеленчукови консерви, то товара може да се групира с друга стока като например салфетки или мебели, които са предназначени за същата дестинация. Ролята на спедиторските компании е да съдейства за намирането на товари, които да се комбинират или още групират с оглед да се намалят доставните разходи.

Затова Униспед работи изключително пълноценно със своите партньори в страната и чужбина, като идеята е да се постигнат максимално рентабилни и ефективни товарения, които да са изгодни не само за самия превозвач, но и за ползващите услугата търговски компании. И затова спедиторския бизнес е толкова успешен, защото реално няма как да се развива международна търговска услуга без до има осигурен съответния транспорт. Групажния транспорт е характерен най вече за сухопътните превози. Осъществяването им често е свързано камиони с товароносимост 22 тона или по-малко. Характерно за групажния транспорт е, че съобразно теглото на товара се заплаща съответната ставка, която е стойността на транспортната услуга разделена солидарно между фирмите, които ползват превозното средство. задача на спедитора е да организира товаренето от пунктовете както и доставката на стоките. Тъй като пратките напускат пределите на страната ни е нужно да разполагат и със съответните товарни документи. При получател страна нечленка на Евро съюза се изискват и надлежно оформени митнически декларации, платежни  опаковъчни документи, сертификати и други, които гарантират произхода на стоките както и спазването на международното законодателство.  За бързо организиран групажен транспорт се доверете на Униспед – вашия партньор при изпълнение на транспортни услуги в цял свят.