брани

Дисковите брани като основен помощен елемент за всяко земеделско стопанство

Почвата се нуждае от непрекъснати обработки, които са свързани с подобряване на плодородието и увеличаване на добивите. От предсеитбения до обработката на стърнища процес стопаните използват сигурна техника, с която оптимизират разходите и решават множество проблеми с плевели, наторяване, заглаждане на слоя, раздробяване на буците. Именно от типа на използваните механизирани услуги зависи до каква степен ще бъдат удовлетворяващи крайните резултати. Представяме днес дискови брани от mass.bg като сигурен вид прикачен инвентар, на който разчитат земеделските стопани за ефективност на обработките и качествена продукция.

Роля на дисковите брани

Има няколко вида задължителни машини и съоръжения, които всеки земеделски стопани притежава в своя автопарк. Дисковите брани са изключително ключов прикачен инвентар, на който можете да разчитате за извършване на редица мероприятия. Под разораване на почвата не бива да се поставят под общ показател всички машини, тъй като в зависимост от дълбочината и начина на проникване на съоръжението в почвата се осигурява аериране, отстраняване на плевени, размесване на торове и препарати за растителна защита, набраздяване, продълбочаване и т.нат.Дискова брана (мини)

С дискови брани от mass.bg разполагате с възможността да:

  • Разоравате стърнища;
  • Да обработвате земния пласт преди засаждане;
  • Да подсигурите достатъчно кислород в дълбочина, който е така необходим за развитието на семената и тяхната вегетация;
  • Да отстраните плевелите;
  • Да подобрите плодородието с помощта на размесване на растителни остатъци и торове.

Качествената обработка гарантира на стопаните висока ефективност, намаляването на производствените разходи и реколта, която ще надхвърли очакванията ви като количество. Ето защо не бива да се подценява здравината на дисковите брани. Те са вид прикачен инвентар, на който стопаните разчитат, а от mass.bg разполагат с най-разумните решения, адаптивни към всеки тип теглеща машина. Запознайте се в видовете дискови брани, изработени по утвърдени стандарти и от най-висококачествени материал.  Доверете се на производител с доказана репутация не само у нас, но и в съседни на нас страни.