преносим компютър

Как да разпознаваме качествени от измамните предложения на пазара за лаптопи?

Няма спор, че Интернет технологиите ни предоставят както не малко предимства за получаване на качествена информация, така и ни заливат с така наречените FAKE News, които подвеждат и създават грешно впечатление. Характерно за подобна подвеждаща информация е това, че наистина има за цел да се облагодетелстват от конкретни лица или фирми от подобни деяния, като например се предостави на клиент даден вид продукт, чиито реални характеристики не отговарят на онези, […]